Tag:

#Природа

Експонацията е мярка за количеството светлина, попадащо върху сензора на вашия фотоапарат, и определя колко светла или тъмна изглежда вашата снимка. Тя може да бъде управлявана чрез скоростта на затвора, отвора на диафрагмата и ISO светлочувствителността. Промяната на тези параметри се отразява не само върху експонацията, но и начина, по който изглежда вашата снимка.

Read more